Informacje techniczne

Kocioł
olejowy

Montaż kotła olejowego w domu: ustawiamy zasobnik ciepłej wody użytkowej; na zasobniku stawiamy korpus kotła; Korpus kotła owijamy izolacją, a następnie w otworze frontowym montujemy palnik olejowy ... więcej »
Palniki
mazutowe

Niektóre elementy charakterystyczne dla instalacji palników mazutowych: filtr nożowy samoczyszczący z grzałką elektryczną i termostatami ograniczającymi temperaturę; zespół dyszy olejowej ... więcej »
Kolektor
słoneczny

Szczegóły mocowania kolektorów słonecznych na dachu: dolna część ramy wykonanej ze specjalnych profili aluminiowych łączonych śrubami. Między profilem pionowym a dachem widoczny płaskownik stalowy ... więcej »