Oferta

Oferujemy następujące rodzaje
usług serwisowych:
pierwsze uruchomienie, tzw. „przegląd zerowy”,
rozruch 72-godzinny urządzenia i instalacji,
konserwacja bieżąca, naprawa awaryjna, przegląd gwarancyjny, przegląd okresowy (miesięczny, półroczny, roczny),
obsługa serwisowa instalacji i kotłowni, eksploatacja kotłowni,
analiza spalin palnika ... więcej »
Producenci,
których urządzenia obsługujemy:
DE DIETRICH - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny;
SCHÄFER INTERDOMO - serwis pogwarancyjny (brak na rynku urządzeń na gwarancji);
BRÖTJE - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny;
BUDERUS - serwis gwarancyjny urządzeń uruchomionych przez naszą firmę, serwis pogwarancyjny ... więcej »