Nasze realizacje
Poniżej przedstawiamy
niektóre nasze realizacje:


Obiekt: elektryczny kocioł parowy
Projekt: układ sterowania i regulacji
Moc grzewcza: 300 kW
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie
Urządzenia: sterownik Unitronics Vision V-120, aparatura Moeller
Obiekt: kocioł diatermiczny opalany gazem
Projekt: układ sterowania i regulacji
Moc grzewcza: 330 kW
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie
Urządzenia: regulator PMA KS-40, aparatura Moeller
Obiekt: kocioł diatermiczny opalany gazem
Projekt: układ sterowania i regulacji
Moc grzewcza: 330 kW
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie
Urządzenia: regulator PMA KS-40, aparatura Moeller
Obiekt: stacja odwróconej osmozy
Projekt: instalacja technologiczna, układ sterowania i regulacji
Wydajność: 1 m3/h wody o przewodności 20µS/cm
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie, serwis
Urządzenia: sterownik Unitronics, regulatory Jumo d-Trans, aparatura Moeller
Obiekt: kotły wodne opalane mazutem
Projekt: instalacja olejowa, układ sterowania i regulacji
Moc grzewcza: 2 x 5.120 kW
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie, serwis
Urządzenia: palniki Riello P450P/N, regulatory PMA KS-40, aparatura Moeller
Obiekt: instalacja technologiczna olejowni
Projekt: automatyka
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie
Urządzenia: -
Obiekt: kotłownia wodna opalana gazem
Projekt: wymiana palników gazowych na mazutowe
Moc grzewcza: 2 x 5.120 kW
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie
Urządzenia: palniki Riello P450P/N, aparatura Moeller
Obiekt: kotłownia wodna opalana mazutem
Projekt: wymiana palnika
Moc grzewcza: 4.500 kW
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie, serwis
Urządzenia: palnik Riello P300P/N WG30
Obiekt: kotłownia olejowa opalana gazem
Projekt: automatyka
Moc grzewcza: 4 x 440 kW
Nasz zakres: projekt, dostawa, montaż, uruchomienie
Urządzenia: palniki Weishaupt WG30, sterownik Fatek,
panel operatorski Weintek, aparatura Moeller