Kolektor słoneczny
Poniżej przestawiamy niektóre szczegóły
mocowania kolektorów słonecznych na dachu:


Dolna część ramy
Dolna część ramy wykonanej ze specjalnych profili aluminiowych łączonych śrubami. Między profilem pionowym a dachem widoczny płaskownik stalowy w kształcie litery S. Płaskownik jest położony na dachówce, zawieszony na tej samej co dachówka łacie i przykryty górną dachówką. Wolnym końcem płaskownik jest połączony śrubą z profilem.
Górna część ramy
Górna część ramy kolektora. Na pionowych profilach, tuż pod profilem poziomym, widoczne są dwie kostki aluminiowe służące do końcowego mocowania panelu kolektora.

Kolektory próżniowe
Zestaw trzech kolektorów próżniowych instalowanych na dachu o pokryciu z blachy falistej. Ze względu na małe nachylenie połaci, zastosowano konstrukcję wolnostojącą, umożliwiającą montaż kolektorów pod dowolnym kątem. Przedstawiony typ kolektorów umożliwia doprowadzenie rur zasilającej i powrotnej do jednego wierzchołka panelu, a nie po przekątnej, jak to ma miejsce w konkurencyjnych modelach. Takie rozwiązanie umożliwia zawieszenie rury zasilającej i powrotnej na wspólnych uchwytach oraz przejście przez dach również w jednym miejscu. W prezentowanym rozwiązaniu do połączenia kolektora z zespołem pompowym umieszczonym w kotłowni wykorzystano nieczynny komin wentylacyjny.
Kolektory próżniowe
Zestaw trzech kolektorów próżniowych instalowanych na dachu o pokryciu z blachy falistej. Widok kolektorów od strony południowej. Widoczne cztery stopy mocujące stelaż do dachu.