Kocioł olejowy
Montaż kotła
olejowego w domu:


Etap ① 

Ustawiamy zasobnik ciepłej wody użytkowej.
Etap ② 

Na zasobniku stawiamy korpus kotła.
Etap ③ 

Korpus kotła owijamy izolacją, a następnie w otworze frontowym montujemy palnik olejowy.
Etap ④ 

Na korpusie kotła mocujemy konsolę sterowniczą.
Etap ⑤ 

Podłączamy instalację olejową i zakładamy obudowę.
Etap ⑥ 

Napełniamy instalację olejową, programujemy regulator pogodowy i uruchamiamy ogrzewanie.
Otwierana do góry przezroczysta klapka oraz przeznaczenie i zasada działania odróżniają nasz kocioł od lodówki.